Как да се справите със слабото зрение?

kakdase“Слабото зрение” е термин, използван често от очните лекари, за да дефинират частичното зрение или заболяване на очите, което не може изцяло да се коригира чрез операция, лекарствени средства, контактни лещи или очила.
Слабото зрение може да варира от средно (частично) недовиждане като например т. нар. “зрение в тунел” или черните петна, до почти цялостна слепота.
Причините за появата на слабо зрение са разнообразни, включително нараняване на окото, различни болести или по наследство. Понякога слабото зрение е причина за неспособността на очите да фокусират различни предмети.
В други случаи това заболяване предизвиква и води до неспособност за различаване на цветовете, за долавяне на контрасти или за определяне на пространствените връзки между обектите.
Зрението е замъглено при заболелите от катаракта, неясно и объркано при дегенарация на макулата (петнисто опетнено изображение), и изкривено или замъглено при диабетичната ретинопатия. Хората, заболели от глаукома, могат да загубят периферното си зрение или да се затрудняват да виждат нощем.
Както възрастните, така и децата могат да имат понижено зрение, но при тях този проблем е твърде рядко срещан. Загубата на зрение може да бъде травмираща, водейки дори до психично разстройство или депресия. Много хора губят работата си поради това заболяване. Проучвания сочат, че от хората със зрителни проблеми на възраст между 21 и 64 години с диагноза “слабо зрение” само 43.7% са назначени на работа, а от хората в същата възрастова група без този зрителен проблем 80% са назначавани.
Загубата на способността да шофират безопасно, да четат бързо или лесно да се съсредоточават върху екрана на телевизора или компютъра, кара много хора със слабо зрение да се чувстват изолирани от света. Те може дори да са неспособни да излязат навън без придружител, сами да си изкарват прехраната или поне да си осигуряват най-необходимото. Някои лишени от добро зрение хора стават изцяло зависими от приятелите и роднините си, а други страдат сами.
Това наистина е тъжно, тъй като съществуват много добри устройства и приспособления за слабо зрение, които могат да помогнат на тези хора да преодолеят зрителния си проблем и да живеят независими. Първата им стъпка трябва да е да посетят очен лекар, който специализира в областта на слабото зрение. Той може да определи степента и вида на зрителната загуба, като предпише на заболелия подходящи помощни уреди като увеличителни стъкла, телескопни и видео стъкла, както и да обучи пациента как да ги използва.
Също така много е важно специалистът да препоръча на пациентите си личен помощник или съветник, който да им помогне да се справят с новия си начин на живот.
Ако срещате някакво затруднение – имате замъглено или неясно зрение, чувствителност към светлината, загуба на периферно зрение, нощна слепота, нужда от по-силна светлина, плуващи или обикновени петна, или се затруднявате да четете – посетете очен лекар, който да прегледа очите ви. Това може да са първите симптоми на сериозно очно заболяване. Трябва да предприемете мерки преди да е станало късно и да сте придобили слабо зрение.

Реклама

Изкажете своете мнение